نگاهی به مزایای دورکاری

مزایای دورکاری : مزایای دورکاری میتواند شامل مزایای فردی، سازمانی و اجتماعی باشد.  فردی :  فرد از کنترلهای سازمانی خارج میشود با خود مدیریتی تلاش میکند که عملکرد خود را افزایش داده و با برنامه ریزی که برای انجام کارها دارد در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ممکن کارش را بهبود می بخشد …

نگاهی به مزایای دورکاری ادامه »