قلب بنفش ( Purple Heart ) ، راهکار جدید ابراز احساسات در فیسبوک

شبکه های اجتماعی در بهترین زمان ها هم مکان های بسیار شلوغی هستند و تعداد زیادی کاربر در حال استفاده همزمان از شبکه های احتماعی هستند . فیسبوک با داشتن بیش از 2 میلیارد نفر کاربر فعال به عنوان بزرگترین رسانه جمعی جهان شناخته می شود و جدیدا قابلیتی با عنوان قلب بنفش افزوده است …

قلب بنفش ( Purple Heart ) ، راهکار جدید ابراز احساسات در فیسبوک ادامه »