بازاریابی اتحادی (Alliance Marketing)

بازاریابی اتحادی چیست؟ بازاریابی اتحادی (اتحاد متقابل) اشاره به دو یا چند سازمان دارد که جهت به اشتراک گذاشتن استراتژی بازاریابی، ارتقاء مفاهیم، خدمات و محصولات خود با یکدیگر همکاری می‌کنند. درواقع، بازاریابی اتحادی به کسب‌وکاری دلالت دارد که می‌تواند سازمان هم هدف با خود را پیدا کند. بازاریابی ائتلافی، مشابه سرمایه‌گذاری مشترک است؛ با …

بازاریابی اتحادی (Alliance Marketing) ادامه »