بازاریابی زیر خط , روی خط , بالای خط ( ATL- BTL – TTL )

آشنایی با انواع استراتژی تبلیغات AT- BTL- TTL ATL- BTL– TTL سه اصطلاح مهم و کاربردی بازاریابی به شمار می آیند. این سه اصطلاح به ترتیب سرواژه های عبارات روبرو هستند: Above The Line برای ATL، Below The Line برای BTL و Through The Line برای TTL. مفهوم خط یا Line در استراتژی های تبلیغات …

بازاریابی زیر خط , روی خط , بالای خط ( ATL- BTL – TTL ) ادامه »