مقایسه ترلو و آسانا

مقایسه دو نرم افزار مدیریت پروژه ترلو و آسانا ترولو و آسانا دو نام بزرگ ابزارهای رایگان مدیریت پروژه محسوب می‌شوند و هر کدام آن‌ها امکانات بی‌شماری برای انجام این کار در اختیار خواهند گذاشت. انتخاب از بین این دو کار دشواری است.قبل تر در مورد مدیریت آسان پروژه ها با ترلو برسی کوتاهی انجام …

مقایسه ترلو و آسانا ادامه »