معرفی برنامه مدیریت دورکاری things

things نرم افزار ایجادومدیریت لیست وظایف برای مک Things یک نرم افزار ایجاد و مدیریت لیست وظایف برای مک یا همان (task management) می باشد . Things یک برنامه بسیار کاربردیست که می تواند در برنامه ریزی کار های روزانه به شما کمک بسیار شایانی را داشته باشد . با استفاده از این برنامه دیگر …

معرفی برنامه مدیریت دورکاری things ادامه »