بازاریابی فردی : (Account Based Marketing)

 بازاریابی فردی : (Account Based Marketing) چیست بازاریابی فردی یا نفر به نفر مبتنی بر یک ایده ساده است: «رفتار مختلف با مشتریان مختلف». تجربه‌ها نشان می‌دهد برای اینکه مدیری در این نوع از بازاریابی به یک مدیر موفق تبدیل شود باید قادر باشد رفتار شرکت خود را بر اساس مشتریان منحصر به فرد تغییر …

بازاریابی فردی : (Account Based Marketing) ادامه »