دورکاری چیست؟

مقدمه : فلسفه دورکاری این است: « به جای آوردن کارکنان به محل کار؛ محل کار را نزد کارکنان بیرید». توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از رایانه، شبکه های ارتباطی، نرم افزارها و سخت افزارهای ارتباطی و اداری و تخصصی و… موجب تحولات عظیمی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شده …

دورکاری چیست؟ ادامه »