تفاوت adsl و wireless

مقدمه : در ابتدای مقاله با سرویس ADSL و WireLess به صورت ساده و مختصر آشنا خواهید شد. و در ادامه تفاوت های سرویس های اینترنتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرویس اینترنتی ADSL چیست؟ خط اشتراک دیجیتال – روشیه برای اتصال به اینترنت ( مثل Dial-Up قدیم ) که از طریق دستگاه سخت افزاری  …

تفاوت adsl و wireless ادامه »