امکانات / پلن‌ها پلن طراحی پایه پلن طراحی اختصاصی پلن طراحی VIP
امکانات / پلن‌ها پلن طراحی پایه پلن طراحی اختصاصی پلن طراحی VIP
طراحی قالب اختصاصی برند <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
زمان تحویل ۵ روز کاری ۱۰ روز کاری ۲۰ روز کاری
طراحی گرافیکی مینیمال افزایش سرعت سایت <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
کدنویسی بهینه جهت تسریع اجرای سایت <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
انتخاب از ۱۰۰ قالب آماده <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> 3 star 5 star
انتخاب از ۱۰ قالب آماده 1 star 3 star 5 star
بهينه سازي خودكار خروجی صفحات <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
ذخيره سازي صفحات به صورت cache <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
معرفی تیم همکاران <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
طرح‌ها و پروژه‌ها <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
امکان مدیریت کاربران <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
گالری محصولات <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
طراحی بخش اخبار <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
سامانه چت آنلاین با بازدیدکنندگان سایت <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
معرفی محصولات و خدمات <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
گالری نمونه کارها <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
صفحه درباره ما و معرفی <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
صفحه تماس با ما <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
تنظیمات امنیتی <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
آمار بازديدكنندگان <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
نصب ابزار حرفه ای سئو تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
نمونه کارهای انجام شده تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
امکان ایجاد نظرسنجی تماس تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
آموزش به کارگیری ابزار حرفه ای سئو تماس تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
طراحی سفارشی لوگو تماس تماس تماس
انواع فرم ثبت اطلاعات کاربران تماس تماس تماس
طراحی فرم پذیرش نمایندگی تماس تماس تماس
اضافه کردن زبان دوم سایت تماس تماس تماس
طراحی فرم استخدام <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس تماس
اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
طراحی اختصاصی فرم تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
امکان مدیریت مشتریان <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
انواع فرم ارتباط با مدیر سایت <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
طراحی بخش بلاگ <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
صفحه معرفی نمایندگان <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
بخش مقالات <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
دامنه رایگان <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
مشاوره تجارت الکترونیک <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
آموزش رایگان در شرکت وب‌رمز <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/button_ok.png" alt="" width="24" height="24" />
ورود محتوای صفحات سایت 1 صفحه 5 صفحه 10 صفحه
طراحی اسلاید هوم 1 اسلاید 3 اسلاید 5 اسلاید
قابلیت ثبت سفارش آنلاین <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/telephone-appelle-seul9.png" alt="" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-24852" /> تماس
قابلیت پرداخت آنلاین <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس تماس
انواع فرم ثبت سفارش <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس تماس
مشاوره دریافت سریع نماد اعتماد الکترونیک <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس تماس
پرسش‌های متداول <img src="http://www.masternetwork.ir/wp-content/uploads/2021/04/wrong-icon-300x300.png" alt="" width="24" height="24" /> تماس تماس
میزبانی حرفه‌ای رایگان 1 گیگابایت 2 گیگابایت 4 گیگابایت
پشتیبانی کامل سایت ۳ ماه پشتیبانی رایگان 6 ماه پشتیبانی رایگان 12 ماه پشتیبانی رایگان
شروع قیمت از 3.8 میلیون تومان 7.5 میلیون تومان 17.5 میلیون تومان
مشاوره و سفارش درخواست پیش فاکتور درخواست پیش فاکتور درخواست پیش فاکتور